Redsun giảm 50% đến 200K

  • Thời gian: 21/01/2019 - 31/03/2019
  • Địa điểm sử dụng: Toàn quốc

Chương trình áp dụng cho Khách hàng mới:

- Chưa từng liên kết Thẻ/ tài khoản Ngân Hàng với ZaloPay

- Chưa thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào ở ZaloPay

 


Xem thêm