Redsun giảm 20% tối đa 100K

  • Thời gian: 21/01/2019 - 31/03/2019
  • Địa điểm sử dụng: Toàn quốc

Đối tượng áp dụng:

Tất cả khách hàng đã thanh toán ZaloPay và đang liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với ZaloPay.


Xem thêm