Loship - Ưu đãi 10k

  • Thời gian: 01/05 - 31/05/2022
  • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
  • Địa điểm sử dụng: Website và Ứng dụng đặt món (app) Loship

 

Cách nhận ưu đãi:

[1] Đăng nhập vào ứng dụng Loship, chọn sản phẩm, chọn thanh toán bằng ZaloPay

[2] Trên màn hình ứng dụng ZaloPay, khách hàng sẽ được nhận thẻ quà tặng giảm giá 10k cho đơn hàng từ 30K. Khách hàng kiểm tra giá trị đơn hàng sau giảm giá.

Lưu ý: 30K là giá trị đơn hàng thanh toán trên màn hình thanh toán ZaloPay.

[3] Chọn xác nhận thanh toán & hoàn tất đơn hàng

 

Lưu ý:

  • Ưu đãi giảm giá 10K cho đơn hàng từ 30K dành cho khách hàng thanh toán ZaloPay trên Website và Ứng dụng đặt món Loship

  • Thanh toán đơn hàng Loship qua ZaloPay với nguồn tiền bất kỳ

  • Mỗi tài kkhoản ZaloPay hưởng 1 lần Ưu đãi tương ứng với từng chương trình

  • Không áp dụng hoàn hủy với các giao dịch hưởng Ưu đãi

  • Trường hợp Zion xác định khách hàng có gian lận, giả mạo, đầu cơ, không đảm bảo an toàn bảo mật thanh toán hoặc giao dịch phải hoàn trả thì Zion có quyền không khuyến mại cho Khách hàng

  • Thông tin ghi nhận tại Hệ thống cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ZaloPay là căn cứ xác định khách hàng thỏa các điều kiện của chương trình khuyến mại này

  • Ban tổ chức sẽ không giải quyết các trường hợp khách hàng khiếu nại về chương trình sau ngày 03/06/2022


Thông tin liên hệ:

- Khi gặp vấn đề về thanh toán:

Vào ứng dụng ZaloPay chọn "Cá Nhân" -> Trung tâm hỗ trợ

ĐẶT HÀNG NGAY